Tarieven

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en wordt niet in rekening gebracht.

Intakegesprek                                  € 70,00
Sessie of observatie ( 60 min.)     € 70,00
Ouder- of begeleidingsgesprek  € 70,00

Trainingen en workshops:
Als u vragen heeft over tarieven van trainingen of workshops wil ik u graag persoonlijk informeren.
Neemt u gerust contact hiervoor op.

In alle tarieven zijn voorbereiding en verslaglegging opgenomen.
Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.
Buiten Apeldoorn worden reistijd en reiskosten à   € 0,19 per kilometer in rekening gebracht.
Wanneer een afspraak niet door kan gaan verzoek ik u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 24 uur tevoren door te geven. Niet tijdig afgezegde afspraken moeten helaas in rekening worden gebracht.

 

  • Vergoedingen vanuit de ziektekostenverzekering zijn helaas niet mogelijk.

 

  • Vergoedingen vanuit een PGB.

Het is mogelijk Kinder-en Jeugdtherapie te bekostigen vanuit het Persoons Gebonden Budget. Voor nadere informatie hierover verwijs ik naar de link van het  PGB Plein op de pagina “Links” op deze site.

  • Vergoeding via  belastingaangifte.

Wanneer u via bovenstaande regelingen niet voor vergoeding in aanmerking komt is het mogelijk om gemaakte kosten voor
Kinder- en Jeugdtherapie als bijzondere ziektekosten op te voeren bij uw belastingaangifte.