Werkwijze

Wat is Kinder- en Jeugdtherapie?

Kinder- en Jeugdtherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar.

Het uitgangspunt bij deze therapie is de gedachte dat het kind centraal staat, met zijn eigen talenten, gevoelens, ervaringen en manier van denken.  De eigen leefwereld van het kind waarin het gezin, school en vriendschappen een belangrijke rol spelen worden in de therapie betrokken. De therapie wordt volledig afgestemd op het kind, waardoor geen enkele begeleiding hetzelfde is.

Hierbij wordt gewerkt volgens inzichten uit oa. de ontwikkelingspsychologie, oplossingsgerichte therapie, het systemisch werken, het Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), de rationeel emotieve therapie (RET), de gestalt-psychologie en de cognitieve psychologie.

Kinder- en jeugdtherapie valt onder de alternatieve zorg.

Hoe?

In de sessies wordt gebruik  gemaakt van spel (de manier waarop kinderen van nature communiceren), gesprek, bewegen, creatieve werkvormen, verhalen; kortom “alles” dat kan bijdragen aan de oplossing van of het omgaan met de hulpvraag.

Kinderen vinden het fijn om op deze wijze te werken.

Voorafgaand aan de begeleiding is er een gesprek met beide ouders. Vervolgens komt het kind wekelijks naar de praktijk. Na ongeveer 5 sessies is er een tweede oudergesprek waarin bevindingen en plannen voor het vervolg van de therapie worden besproken. Opnieuw volgen vijf sessies met het kind.

Gemiddeld duurt een therapie tussen de acht en vijftien sessies.

Professionaliteit:

Tineke van Liessum is als Psychosociaal Kinder- en Jeugdtherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.
Het lidmaatschapsnummer is hier
560 127209.
Zij houdt zich aan de richtlijnen van deze beroepsorganisatie.

De praktijk voldoet aan de eisen van de WKKGZ.