Therapie voor wie?

Opgroeien gaat soms niet vanzelf; u herkent, als ouder, in dat boze, verdrietige of bange kind uw eigen zoon of dochter niet meer.

Met alle goede wil en bedoelingen lijkt het of u steeds meer het contact met of grip op uw kind verliest. U maakt zich zorgen over de invloed die dit alles heeft op de ontwikkeling van uw kind.

Therapie voor kinderen bij “Honderd & Tien” kan zinvol zijn

> als een kind…..

 • piekert of zich terugtrekt .
 • bang, boos, onzeker, verdrietig, somber, agressief, jaloers gedrag laat zien.
 • zich alleen, “anders”, of om onduidelijke redenen ongelukkig voelt.
 • weinig vrienden of veel ruzie heeft, pest of gepest wordt.
 • slecht eet of slaapt of lichamelijke klachten heeft zonder medische oorzaak.
 • moeite heeft met leren of problemen ondervindt omdat het erg “slim” is.
 • de echtscheiding van zijn ouders moet verwerken.
 • met ziekte of overlijden in zijn omgeving  wordt geconfronteerd.
 • een traumatische ervaring heeft.
 • ……………………………………

> Als ouders of school

 • het kind niet meer begrijpen
 • behoefte hebben aan hulp, advies of overleg