Trainingen


V.I.Ps: Lotgenotengroep voor gepeste kinderen.


In deze groep bieden kinderen elkaar vanuit hun eigen ervaringen begrip, steun en vertrouwen. In een veilige omgeving komen emoties en gedachten ter sprake. Met behulp van spel, rollenspel en met creatieve werkvormen komt de verwerking op gang. Daarnaast komen versterking van weerbaarheid en zelfvertrouwen, verbetering van het zelfbeeld ruimschoots aan bod.

Voor meer informatie kunt u via het contactformulier een flyer aanvragen.

Trainingen voor kinderen:

  • Kind van een zieke ouder.
  • Als je ouders zijn gescheiden…..
  • Van groep 8 naar de brugklas.

Training voor ouders:

  • Parents’ Skills

Geïnteresseerden kunnen via mail of telefoon contact opnemen.

Honderd en Tien verzorgt ook trainingen op maat. Neemt u gerust contact op als u vragen heeft en informeer vrijblijvend naar mogelijkheden.