Scholen

Het werken als leerkracht in de basisschool of docent in het voortgezet onderwijs is in de loop van de tijd steeds complexer geworden. Er is een schat aan informatie beschikbaar over cognitieve ontwikkeling en de mogelijkheden om aan te sluiten bij de behoeften van kinderen. Vaak met mooie resultaten.

Ingewikkelder is het als kinderen problemen hebben op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, of als omstandigheden het kind hierin belemmeren.

Als leerkracht, docent of zorgcoördinator sta je vaak machteloos. Het ligt buiten de mogelijkheden om binnen school de problemen adequaat aan te pakken. Simpelweg door gebrek aan tijd en complexiteit van de problematiek.

Als de groepsdynamiek zodanig is dat kinderen niet goed gedijen en de werksfeer verslechtert is ingrijpen noodzaak. Het is niet altijd duidelijk wie die taken vanuit het team op zich kan nemen.

In dergelijke situaties kan Praktijk Honderd en Tien ondersteunen.

Deze ondersteuning kan in allerlei vormen worden aangeboden. Te denken valt aan advies, coaching van de leerkracht/docent, teamoverleg, begeleiding van een leerling of klas.