Ouderbegeleiding

Met de geboorte van uw kind bent u ineens “ouder”.

Zomaar, zonder meer, wordt van u verwacht dat u dit mensenkind gaat opvoeden. Bovendien stellen de meeste ouders hoge eisen aan hun eigen opvoedkwaliteiten. Samen maken deze facetten opvoeden tot een  hele “klus”.

Met liefde, gezond verstand en humor komt u meestal een heel eind. Maar wat als het moeilijk wordt??

Tal van boeken, tv programma’s en gesprekken met vrienden, familie en kennissen gaan over opvoeden. Zoveel mensen zoveel zinnen.

Daarbij komt het gegeven dat uw kind voortdurend verandert door groei en ontwikkeling. Zijn uiterlijk, maar ook op sociaal emotioneel gebied gebeurt er van alles tijdens het opgroeien. Dat uit zich vaak in nieuw gedrag. Soms betekent dat helaas ongewenst gedrag.

Voor ouders niet altijd makkelijk om dit gedrag goed te interpreteren en het kind te begeleiden.

In sommige omstandigheden is het raadzaam om niet het kind voor therapie aan te melden, maar via ouderbegeleiding grip te krijgen op de situatie.

In Praktijk Honderd en Tien bied ik ouders opvoedondersteuning. Met de ouders zoek ik naar onderliggende redenen of oorzaken die aan het probleem ten grondslag liggen. Vervolgens inventariseren wij de mogelijkheden die de ouders hebben om zelf met de oplossingen aan de slag te gaan.

Ook komt het voor dat ouders aangeven zelf nieuwe opvoedstrategieën te willen ontwikkelen.

U kunt aan opvoedondersteuning denken bij tal van vragen.

Vaak zijn enkele gesprekken al voldoende.