Visie

De Italiaanse filosoof en pedagoog Loris Malaguzzi (Reggio- Emilia 1920-1994) volgde de gedachte dat kinderen worden geboren met vele mogelijkheden. Ze zijn sterk, krachtig en creatief. Hij ging er vanuit dat kinderen niet gelijk, maar juist uniek zijn en zich uiten op een eigen wijze.  Hij verwoordde zijn visie op kinderen en hun begeleiding prachtig in een gedicht. Een deel daarvan leest u hieronder.

Zeker, de honderd is er wèl!

Het kind heeft
honderd talen
honderd gedachten
honderd manieren van denken
van spelen, van spreken.
Honderd, altijd weer honderd
manieren van luisteren
verwonderen en liefhebben
honderd vreugden
om te zingen
en te begrijpen
honderd werelden
om te ontdekken
honderd werelden
om te verzinnen
honderd werelden
om te dromen.
Het kind heeft
honderd talen
(en nog honderd honderd honderd meer)

Vanuit deze visie werkt Praktijk Honderd en Tien.

Ieder kind is anders en mag zichzelf zijn.

Dat betekent dat ieder kind een unieke, in vorm en tempo op het kind afgestemde begeleiding krijgt.

Vanuit dezelfde gedachte wordt de begeleiding aan ouders en scholen vormgegeven.